Monday, April 11, 2016

धो. 12 सायन्स ना विद्यार्थीओ माटे प्रवेश समिति 100 थी वधु सेमिनार करशे.

·

धो. 12 सायन्सना विद्यार्थीओ माटे प्रवेश समिति 100 थी वधु सेमिनार करशे. :

धो. 12 सायन्सनुं परिणाम जाहेर थया बाद डिग्री एन्जिनियरिंगमां प्रवेश माटेनी कार्यवाही शरु कराशे. सामान्य रीते परिणाम जाहेर थया पहेला प्रवेश समिति द्वारा विद्यार्थीओना मार्गदर्शन माटे खास प्रकारना सेमिनारोनुं आयोजन कराय छे. गया वर्षे समिति द्वारा 65 जेटला सेमिनार करवामां आव्या हता. आ वखते 100 थी वधारे सेमिनार करवामां आवे तेवी शक्यता छे. 
Educational News for 12th Science Students - CareerGujarat.com
स्त्रोत : नवगुजरात समय - 11 अप्रैल, 2016
Subscribe to this Blog via Email :