Friday, December 04, 2015

LTC प्रवास ठराव : LTC रजा खानगी ट्रावेल एजेन्सीनी मान्य करवा बाबत ठराव.

·
गुजरात सरकार, नाणा विभाग, गांधीनगर द्वारा LTC मां रजा खानगी ट्रावेल एजेन्सी नी मान्य करवा बाबत ठराव करवामां अावेल छे. ठराव माटे नीचेनी इमेज जुअो...
(जो अापने अा पोस्ट गमे तो नीचे कमेन्ट बोक्समां अापनो अभिप्राय अापवा विनंती.)
Subscribe to this Blog via Email :