Sunday, June 12, 2016

Std. 1 ma pravesh mate ni vay maryada babat circular.

·

Std. 1 ma pravesh mate ni vay maryada babat circular :

Prathamik Niyamakshri ni kacheri, Gandhinagar dwara dt. 08-03-2013 na roj Prathamik shalao ma pravesh vay maryada babat circular prasiddh karva ma aavel. Aa circular anusar 1st june na roj je balake 5 varsh pura karya hoy tene j pravesh aapvano raheshe.
Std. 1 ma pravesh mate ni vay maryada babat circular
Subscribe to this Blog via Email :