Saturday, December 05, 2015

साबर डेरी, हिंमतनगर रिक्रुटमेन्ट-2015

·
साबरकांठा जिल्ला सरकारी दूध उत्पादक संघ लि., साबर डेरी द्वारा राज्य बहारना अेकमो माटे विविध जग्याअो माटेनी भरती अंगेनी जाहेरात प्रसिध्ध करवामां अावी छे. लायकात धरावता उमेदवारोअे पोतानी अरजी पुरेपुरी विगत जेवी के नाम, सरनामुं, उमर, शैक्षणिक लायकात, अनुभव वगेरे प्रमाणपत्रोनी नकल साथे 19 डीसेम्बर, 2015 सुधीमां मोकली अापवानी रहेशे. भरती अंगेनी विगत नीचे मुजब छे.

कुल जग्या : 172

जग्यानुं नाम :
  • चार्टर्ड अेकाउन्टन्ट
  • ट्रेनी. बोइलर अेटेन्डन्ट
  • ट्रेनी. ग्रेडर
  • ट्रेनी. अासीस्टन्ट
  • ट्रेनी. अासीस्टन्ट (क्युअे)
  • ट्रेनी. अोपरेटर
  • ट्रेनी. टेक्नीशीयन
  • ट्रेनी. प्लान्ट टेक्नीशीयन
  • सीनीयर अोफीसर (अेन्जीनीयरींग)
  • अासी. सुप्रिन्टेन्डेन्ट (प्रोडक्शन)

अरजी माटेनी छेल्ली तारीख : 19 डीसेम्बर, 2015

अरजी मोकलवानुं सरनामुं : मेनेजींग डीरेक्टरश्री, साबरकांठा जिल्ला सरकारी दूध उत्पादक संघ लि., साबर डेरी, हिंमतनगर, सब पोस्ट - बोरीया - 383006.

जाहेरात माटे नीचेनी इमेज जुअो...
Sabar Dairy Recruitment-2015 Advertisement
Subscribe to this Blog via Email :