Monday, May 09, 2016

News : सौथी होट जोब - सी.ए., एन्जिनियर करता वघु कमाय छे डेटा सायन्टिस्ट

·

News : सौथी Hot Job - CA, Engineer करता वघु कमाय छे Data Scientist :

News - Sauthi Hot Job Data Scientist
जो तमे एम विचारो छो के सी.ए., एन्जिनियर अने डोक्टर ज वधु कमाणी करे छे, तो तमे खोटा छो. एक डेटा सायन्टिस्ट एन्जिनियर सी.ए. करता पण वधु कमाय छे. रिक्रुटमेन्ट कन्सलटन्ट कंपनी 'टीमलीज' मुजब लगभग पांच वर्षोना अनुभव धरावता डेटा सायन्टिस्टनी कमाणी 75 लाख रुपिया वार्षिक होय छे, ज्यारे एटला ज अनुभव धरावता सी.ए. नी कमाणी 8 थी 15 लाख रुपिया अने एन्जिनियरनी कमाणी 5 थी 8 लाख रुपिया होय छे.
वर्ष 2012 मां हार्वड बिजनेस रिव्युमां डेटा सायन्टिस्ट ने '21 मी सदीनी सौथी होट जोब' जाहेर कराइ हती. ताजेतरमां ग्लासडोर ए ते 2016 माटे 'बेस्ट जोब ओफ ध यर' जणावी हती. भारतनी कंपनीओमां पण डेटा सायन्टिस्टनी मांग घणी वधारे छे जेना कारणे सेलेरी पण घणी वधुं छे. वधु विगत माटे नीचेनी इमेज जुओ.
Latest News - Sauthi Hot Job Data Scientist
Source : Akila (9th May, 2016)
Subscribe to this Blog via Email :