Monday, May 09, 2016

News : आर्थिक अनामत मेडववा क्या पुरावा रजू करवा पडशे ?

·

News : आर्थिक अनामत मेडववा क्या पुरावा रजू करवा पडशे ? :

गुजरात स्थापनादिन 1 मे थी राज्य सरकारे सवर्णोमां आर्थिक रीते पछात लोकोने 10 टका अनामत आपवानी जाहेरात करी छे, जेनो अमल शिक्षण अने राज्य सरकारमां नोकरी मेडववा सहित तमाम क्षेत्रे शरु थइ चूक्यो छे. अनामतनो लाभ मेडववा माटे आर्थिक रीते नबळा वर्गना उमेदवारे प्रमाणपत्र रजू करवानुं रहेशे. आ प्रमाणपत्र मेडववा माटे कुल छ जेटला पुरावा उमेदवारे रजू करवा पडशे. 
अरजदार उमेदवारे पिता अने पिता न होय तो मातानुं नियत नमूनानुं सोगंदनामुं, रहेठाणना पुरावा तरीके रेशनकार्ड, लाइटबील, म्युनिसिपल टेक्सबिल, चूंटणी ओळखकार्ड, पानकार्ड, ड्राइविंग लाइसन्स अथवा रहेणांक साबित करता अन्य पुरावा जेमां अरजदारना हालना सरनामानो उल्लेख थतो होय ते गमे ते एक पुरावो रजू करवो पडशे. वधु विगत माटे नीचेनी इमेज जूओ.
News : Aarthik Anamat Mate Kya Purava Raju karvu Padse
Source : समभाव न्यूज (9th May, 2016)
Subscribe to this Blog via Email :