Tuesday, February 23, 2016

HSC विज्ञानप्रवाह Semester-2 नी March/April-2016 नी Practical परीक्षा बाबत

·

GSEB : HSC विज्ञानप्रवाह Semester-2 नी March/April-2016 नी Practical परीक्षा बाबत :

GSEB
गुजरात माध्यमिक अने उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड, गांधीनगर द्वारा HSC विज्ञानप्रवाह Semester-2 नी March/April-2016 नी Practical परीक्षा बाबत परीपत्र प्रसिध्ध करवामां आवेल छे. आ परीपत्र मुजब मार्च 2016, Semester-4 नी Practical परीक्षा फेब्रुआरी महिनाना छेल्ला अठवाडीयामां तथा Semester-2 नी Practical परीक्षा मार्च महिनाना छेल्ला अठवाडीयामां लइ तेना गुण बोर्ड द्वारा नियत करेला छापेला सीट नंबर वाळा कोम्प्युटराइझ गुणपत्रकोमां भरीने अनुक्रमे ता. 10/03/2016 अने ता. 10/40/2016 सुधीमां बोर्डनी कचेरीने मली जाय ते रीते मोकली आपवानां रहेशे. वधु विगत नीचे आपेला परीपत्रमां आपेल छे.
GSEB Practical Exam March 2016 Circular
Subscribe to this Blog via Email :