Tuesday, February 23, 2016

मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजनामां कुटुंबनी आवक मर्यादा वधारीने 6 लाख

·

मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजनामां कुटुंबनी आवक मर्यादा वधारीने 6 लाख :

विद्यार्थीओ माटे आशीर्वादरुप निवडेल मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना आगामी समयमां रु 1000 करोडना आयोजन साथे एक नवी उंचाइए लइ जवानी सरकारनी नेम छे. आ योजना थकी प्राथमिक शिक्षणथी मांडीने उच्च शिक्षण सुधीना विद्यार्थीओने सहाय पुरी पाडवा माटे अनेकविध नवतर आयामो आवरी लेवामां आवेल छे. 

  • रु 1000 करोडना आयोजन साथे एक नवी उंचाइए लइ जवानी सरकारनी नेम.
  • लाभार्थी माटेनी कुटुंबनी आवक मर्यादा रु 4.50 लाखथी वधारीने रु 6 लाख करवामां आवशे.
  • पर्सन्टाइलनी मर्यादा 90 थी घटाडीने 80 करवामां आवशे.
  • बी.पी.एल. परिवारनी दिकरी GMERS अने खानगी मेडिकल कोलेजमां MBBS मां प्रवेश मेळवेतो सरकार द्वारा तेमनी ट्युशन फी मां विशेष राहत आपवामां आवशे.
Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojna Related News
Source : Akila News - 23 February, 2016
Subscribe to this Blog via Email :