Monday, July 11, 2016

School ma 59% Balko yogya rite Abhyas nathi kari shakta

·

Educational News : School ma 59% Balko yogya rite Abhyas nathi kari shakta :

Desh badalai rahyo chhe, Agal vadhi rahyo chhe, GDP vadhi rahi chhe, Sara aarthik anuman lagavava ma aavi rahya chhe. Desh vikas na raste jadap thi aagal vadhi rahyo chhe pan shikshan kshetra par najar kariye to sthiti sav alag j chhe.
UNICEF no tajetar no ek aheval janave chhe ke Bharat ma shikshan nu star atyant chintajanak chhe. Bharat ma schoole janara 59% balko yogya rite abhyas kari shakta j nathi.
Educational News : School na 59% Balko yogya rite Abhyas nathi kari shakta
Subscribe to this Blog via Email :