Saturday, July 02, 2016

3 Varsh thi Nana Balak ne Pravesh Aapnar School ne 5 Lakh Sudhi no Dand. :

·

Pri School 3 Varsh thi Nana Balak ne Admission Aape to 5 Lakh Sudhi no Dand. :

Rajya ni school ma 3 varsh karta pan nana balako ne Kindar Gartan ane Pre School na name pravesh aapva ma aave chhe jena thi rajya sarkar na ane RTE na kayda no pan bhang thavani jaher hit ni arji karata rajya sarkare kayada ma sudharo kari bin manyata prapt shala o ne 5 lakh sudhi na dand ni jogvai kari che.
Pri School 3 Varsh thi nana Balak ne admission aapshe to 5 lakh sudhi no dand.
Source : Divyabhaskar - 2nd July, 2016
Subscribe to this Blog via Email :