Sunday, June 05, 2016

Shikshan Board Dwara Nava Varsh nu Calendar Jaher

·

Shikshan Board Dwara Nava Varsh nu Calendar Jaher :

Rajya ni shala o ma somvar thi nava shaikshanik varsh no prarambh thai rahyo che. Aa nava shaikshanik varsh ma vidhyarthi o ne 240 divas shaikshanik karya karavavanu nakki karayu che. Jyare varsh daramiyan 80 divas ni raja o nakki karva ma aavi che. Pratham Satra 115 divas ane biju satra 131 divas nu raheshe ane tema 6 divas ni sthanik raja ne bad karta 240 divas nu shaikshanik karya karva ma aavshe.

Pariksha o kyare yojashe ?
  • Purak Pariksha : 8 July thi 11 July
  • Pratham Kasoti : 22 Saptember thi 1 October
  • Science ni Practical Pariksha : 3 October thi 7 October
  • Science ni Theory Pariksha : 14 October to 21 October
  • Prilim Pariksha : 30 January to 8 February
  • Board ni School Level ni Pariksha : 13 February thi 16 February
  • Board ni Pariksha : 15 March thi 30 March
  • Science 2nd Semester ni Pariksha : 1 April thi 8 April
  • School ni Varshik Pariksha : 10 April thi 19 April
Source : Aajkal - Dt. 04/06/2016
Subscribe to this Blog via Email :