Thursday, June 16, 2016

Desh ma 5G Mobile Network ni Taiyari Sharu.

·

Desh ma 5G Mobile Network ni Taiyari Sharu :

Ek bija ne kattar harif ganti telecom gear utpadak Ericsson ane Nokia a bharat ni telecome company o ane niti ghadvaiya o sathe Fifth Generation (5G) technology mate sambhavit jodan karva vataghata sharu kari che.
Desh ma 5G Mobile Network ni Taiyari Sharu
Source : Sanj Samachar Newspaper Dt. 16-06-2016
Subscribe to this Blog via Email :