Tuesday, February 09, 2016

स्कूल वर्धी वाहनने अकस्मात थशे तो स्कूल सामे पण FIR

·

स्कूल वर्धी वाहनने अकस्मात थशे तो स्कूल सामे पण FIR :

  • स्कूल वर्धी वाहनोमां आडेधड भरातां नाना विद्यार्थीओनी सलामती माटे कोर्टमां पीआइएल बाद पोलीस सक्रीय.
  • शहेरनी तमाम 400 स्कूलोनी यादी शिक्षणाधिकारी पासे मागी.
  • स्कुलमां अभ्यास करता केटला विद्यार्थीओ ओटो रीक्षा के वेनमां आवे छे ते विगतोनुं रजीस्टर मेइन्टेन करवुं पडशे.
  • स्कूल वर्धी वाहन चालको नियमोनो भंग करे छे के नही ते चेक करवा स्कूलनी बहार पोलीस वोच गोठवाशे.
News Updates - School Vardhi Vahan Ne Akasmat Thase To School Same Pan FIR
स्रोत : संदेश न्युझ पेपर - 9 फरवरी, 2016
Subscribe to this Blog via Email :