Tuesday, February 16, 2016

सरकारनुं नवु प्लानिंग : जन धन योजनानी जेम, जन धन रोकाण स्कीम

·

सरकारनुं नवु प्लानिंग : जन धन योजनानी जेम, जन धन रोकाण स्कीम :

केन्द्र सरकार जन धन योजनानी जेम ज जन धन रोकाण योजना शरु करवा विचारी रही छे. सरकार विदेशी रोकाण अने कोर्पोरेट रोकाण साथे हवे जन रोकाणने पण प्रोत्साहित करवा धारे छे. एटले के लोको पण सरकारी बोन्डस, नानी बचत योजनाओ अने गोल्ड संबंधी योजनाओमां वधुमां वधु रोकाण करे.
Jan Dhan Rokan Scheme News
Source : अकीला - 16 फरवरी, 2016
Subscribe to this Blog via Email :