Sunday, February 07, 2016

JEE ने बाय बाय : इजनेरीमां प्रवेश माटे आवशे NET !

·

JEE ने बाय बाय : इजनेरीमां प्रवेश माटे आवशे NET ! :

धो. 12 सायन्स पछी एन्जिनियरिंगमां प्रवेश लेवा माटेनी जेइइ मेइन परीक्षा वर्ष 2017-18 थी बंध करी देवानो तख्तो घडाइ चूक्यो छे । आगामी ता. 20 फेब्रुआरी ए योजानारी जोइन्ट एडमिशन बोर्डनी बेठकमां आ मुद्दे आखरी निर्णय साथे तेनी सत्तावार जाहेरात कराशे.
समाचार स्रोत - नवगुजरात समय, ता. 7 फेब्रुआरी, 2016
Subscribe to this Blog via Email :