Sunday, December 27, 2015

Scholarship Scheme for Handicapped Students

·
Scholarship Scheme for Handicapped Students : विकलांग विद्यार्थीओ माटे शिष्यवृत्ति योजना : गुजरात राज्यना समाज सुरक्षा विभाग द्वारा विकलांग विद्यार्थीओ माटेनी शिष्यवृत्ति योजना अमलमां छे. विकलांगोनी स्वैच्छिक संस्थाओमां अभ्यास करता विकलांग विद्यार्थीओ शिष्यवृत्ति मेळववा इच्छता होय तो तुरतज जे ते जिल्ला समाज सुरक्षा अधिकारीनी कचेरीमां फोर्म मोकली आपवाना रहेशे.
शिष्यवृत्ति अंगेनी वधु माहिती माटे नीचेनी इमेज जुओ
Scholarship Scheme for Handicapped Students - InfoGuru24.com
Subscribe to this Blog via Email :