Monday, December 28, 2015

IAS / PCS माटे हवे अलगथी तैयारी करवी पडशे.

·
InfoGuru24.com...News Updates / Latest News
IAS / PCS माटे हवे अलगथी तैयारी करवी पडशे : सिविल सेवा अने पीसीऐसनी तैयारीमां लागेला स्पर्धकोऐ हवे बंने भर्ती माटे अलग अलग अभ्यास करवो पडशे. लोकसेवा पंचे पीसीऐसनी मुख्य परीक्षामां सिविल सेवानी जेमज फेरफारनी धोषणा करी छे. जो के हजी सुधी तेना पर आखरी फेंसलो थयो नथी. वधु समाचार माटे नीचेनी इमेज जुओ...
Latest News : IAS and PCS Mate Have Alag Thi Taiyari Karvi Padse
(जो आपने आ पोस्ट गमे तो शेर करवा तथा नीचे कमेन्ट बोक्समां आपनो अभिप्राय आपवा विनंती.)
(Source by : सांज समाचार - 28 डिसेम्बर, 2015)
Subscribe to this Blog via Email :