Friday, December 04, 2015

विद्यासहायक भरती (धो. 6 थी 8) अंगेनी जाहेरात, 2015-16 (खास भरती)

·
गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षण पसंदगी समिति, प्राथमिक शिक्षण नियामकश्रीनी कचेरी, गांधीनगर द्वारा जिल्ला / नगर शिक्षण समितिनी प्राथमिक शाळाअोमां विद्यासहायक भरती (धो. 6 थी 8) नी जाहेरात प्रसिध्ध करवामां अावेल छे. वधु विगत तथा जाहेरात माटे नीचेनी इमेज जुअो...

  • कुल जग्या : 921
  • जग्यानुं नाम : विद्यासहायक (धो. 6 थी 8)
  • वय मर्यादा : 18 थी 35 वर्ष (17 डीसेम्बर, 2015 सुधीमां)
  • अोनलाइन अेप्लीकेशन शरु थवानी तारीख : 8 डीसेम्बर, 2015
  • अोनलाइन अेप्लीकेशन नी छेल्ली तारीख : 17 डीसेम्बर, 2015
  • अोनलाइन अेप्लीकेशन माटे : अही क्लीक करो....

जाहेरात माटे नीचेनी इमेज जुअो...
(जो अापने अा पोस्ट गमे तो नीचे कमेन्ट बोक्समां अापनो अभिप्राय अापवा विनंती.)
Subscribe to this Blog via Email :