Wednesday, June 15, 2016

Shri Vala B. U. Vidhya Mandir, Badodar Pravasi Shikshak Bharti 2016

·

Shri Vala B. U. Vidhya Mandir, Badodar Pravasi Shikshak Bharti 2016 :

Shri Badodar Kelavani Mandal Sanchalit Shri Vala B. U. Vidhya Mandir, Badodar. Ta. Keshod Granted High School mate Pravasi Shikshak ni Bharti mate jaherat prasiddh karva ma aavel che. Bharti ange ni vadhu vigat niche aaple chhe.
Shri Vala B. U. Vidhya Mandir, Badodar Pravasi Shikshak Bharti 2016
Subscribe to this Blog via Email :