Sunday, January 03, 2016

विज्ञान, गणित अने पर्यावरण प्रदर्शन 2015-16 नी तमाम कृतिओनी E-Book

·
Science Fair E-Book 2015-16 InfoGuru24.com
विज्ञान, गणित अने पर्यावरण प्रदर्शन 2015-16 नी तमाम कृतिओनी E-Book : जिल्ला शिक्षण अने तालीम भवन, महेसाणा अने श्री यु. वी. पटेल कोलेज ओफ एन्जिनीयरींग, गणपत युनिवर्सीटी, खेरवानां संयुक्त उपक्रमे "समावेशी विकास माटे विज्ञान अने गणित" मुख्य विषय आधारीत राज्यनुं 43 मुं विज्ञान, गणित अने पर्यावरण प्रदर्शन खेरवा मुकामे योजायेल. जेमा अंदाजीत 400 थी वधु कृतिओ रजू थयेल.
अहिं आपना माटे विज्ञान, गणित अने पर्यावरण प्रदर्शन दरमियान रजू थयेल 400 थी वधु कृतिओनी E-Book मुकवामां आवेल छे. आ E-Book मां विज्ञान, गणित अने पर्यावरण प्रदर्शनमां प्राथमिक स्कूलना विद्यार्थीओथी मांडीने उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलमां अभ्यास करता विद्यार्थीओ द्वारा जुदा जुदा पेटा विषय पर आधारीत सर्जन पामेली श्रेष्ठ वैज्ञानिक कृतिओनी विगतो आपवामां आवेल छे.

E-Book डाउनलोड करवा : अही क्लीक करो...
Subscribe to this Blog via Email :